Ticaret Hukuku

  • Anonim ve limited şirketlere danışmanlık 
  • Ticari sözleşmelerden doğan davalar 
  • Otel - acenta sözleşmelerinden doğan alacaklar