SERTİFİKA VE TEŞEKKÜR BELGELERİ

 1. Barolar Birliği-  Avrupa Konseyi  Avrupa Birliği AİHS Eğitimi
 2. Ankara Üniversitesi ELSA- Ankara Barosu Avrupa Birliği Eğitim Programı
 3. 19-20 Kasım 2011 – Anayasa Çalıştayı
 4. Ankara Barosu  Yasama Süresi Eğitim Semineri
 5. Ankara Barosu – Ankara Üniversitesi  Yasama Tekniği Eğitim Semineri
 6. TÖMER – İngilizce Diploma
 7. Ankara Barosu – Prof.John.Fulghum  Hukuk İngilizcesi Eğitimi
 8.  CMK Eğitim Semineri
 9. Ankara barosu 14.01.2012 Uluslararası Hukuk Kurultayı Katılımı Teşekkür belgesi
 10. Ankara Barosu – Seçimlerin Temel Hükümleri ve YSK Kararları Paneli
 11. Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Genel kurul Üyeliği Teşekkür belgesi
 12. Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü 2002- 2014 yılları arası Yasa Yapım Sürecinin  Analizi  Çalışması Teşekkür Belgesi 
 13. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi “Mal Rejimleri ve Uygulamaları” eğitim semineri
 14. Ankara Barosu -H- Sınıfı Ehliyet Alınmasında Yaşanan Sorunlar Çalıştayı Moderatör
 15. Ankara Barosu- Türkiye’nin Hukuk Sisteminde Yapısal Dönüşüm - Moderatör
 16. Ankara Barosu- Yargı Etiği Paneli Moderatör
 17. Barolar Birliği –Ön Staj Programı  Eğitmen Avukat teşekkür belgesi