En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Olmalı?

01 Ocak 1970 Perşembe

- İlk olarak görüşme yapılacak avukatın uzmanlığı, deneyimi ve referansı konusunda yeterli araştırma yapılmalıdır. Avukatın sadece anlaşmalı veya çekişmeli( ihtilaflı) boşanma konusunda değil, tedbir, yoksulluk, iştirak nafakası, velayet, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, aile konutu şerhi, kişisel verilerin korunması, hakaret, tehdit, yaralama suçları gibi boşanma davaları ile birlikte ya da ayrı görülen dava konuları hakkında da uzman olmasına dikkat edilmelidir.

- Avukatla yapılacak görüşmede evliliğin ilk gününden o güne kadar aile içinde yaşananlar ayrıntısıyla ve doğru bir şekilde anlatılmalıdır. Ve sözlü olarak bu anlatım yapılacak görüşme süresi çok çok uzun olamayacağından yazıya dökülerek avukata iletilmelidir. Avukatın her ayrıntıyı bilmesi davada izlenecek strateji ve karşı taraftan gelecek hamlelere hazırlıklı olarak ön alması açısından çok önemlidir.

- Genellikle ilk görüşmede tecrübeli bir avukat Medeni Kanun anlamında çekişmeli( ihtilaflı) boşanma sebeplerinin oluşup oluşmadığını anlayabileceğinden bunu müvekkiline anlatmalı ve şayet çekişmeli boşanma sebeplerinden biri yoksa tarafların ancak anlaşmalı olarak boşanabileceği aksi takdirde açılan boşanma davasının reddedileceği açıkça anlatılmalıdır. Sırf müvekkilinden ücret almak için davanın kaybedileceğini bile bile dava açmak ve müvekkiline yüzde yüz kazanma garantisi vermek avukatlık meslek kurallarına ve etiğine aykırıdır.

- Avukatın müvekkilinin sırlarını tutma yükümlülüğü de meslek kuralları arasındadır. Bu nedenle bu güvenin iki taraflı sarsılmaması gerekir. Şayet karşı tarafla davayı açmadan önce bir görüşme yapılacaksa bu görüşmenin içeriği ve şartları da müvekkil ile avukat arasında netleşip ondan sonra görüşme yapılmalıdır.

- Davanın takip edilmesi ve avukata boşanma davası için ödenecek ücret konusunda sözlü olarak anlaşılması halinde bu husus mutlaka yazılı ücret sözleşmesine dönüştürülmelidir. Yazılı sözleşme yapılmaması halinde bu hususta ihtilaf halinde müvekkil de avukat da sözleşmeye dayanacağından bir problem yaşanmayacaktır.

- Davanın açılması veya aleyhine açılan davanın görülmesi konusunda avukat ve müvekkilinin anlaşması ve davanın görülmeye başlanmasından sonraki aşamalarda da avukat ve müvekkil ilişkisinin ve irtibatının devamı önemlidir. Davaya sunulacak deliller ve karşı tarafın delilleri üzerinde müvekkilin de bilgi sahibi olması gereklidir. Bu irtibat ve yukarıda sıralanan tavsiyelerle birlikte gerçek başarı; maximum fayda ve minimum zararla davayı sonuçlandırmak olacaktır.

Saygılarımla,

Avukat Ayşegül Dalkır Kahveci