Boşanma Davalarında Ziynet Alacağı

01 Ocak 1970 Perşembe

Boşanma davalarında düğünde kadına takılan ziynet eşyalarının kime ait olduğu sorusu sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.  Kural olarak (aksine anlaşma bulunmadıkça) evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları ve nakit para kim tarafından takılırsa takılsın kadına BAĞIŞLANMIŞ SAYILIR ve artık onun KİŞİSEL MALI niteliğini kazanır ( Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 26.01.2016 günlü kararı.) Kocaya İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.   Ancak davacı kadının kocası ziynetlerini alıp bozdurmuşsa kendisine tekrar iadesini isteyebilir. Veya  kadına takılan ziynetler ve nakit para  bir evin alımı için bozdurulmuşsa bunlar yine kadının kişisel malı sayıldığından mal paylaşımı esnasında kadın  kişisel malını (ziynetlerini)  kocadan ayrıca talep edebilecek ve mal paylaşımında bu durum göz önünde bulundurulacaktır. 

Düğünde damada takılan ziynet veya nakit paranın kime ait olacağı da istisnai olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda düğünün yapıldığı yerin örf ve adetlerine bakılır. Damada damadın ailesi tarafından takılan ziynet veya nakit paranın da geline ait olacağı yönünde o yörede bir gelenek varsa bunlar da kadının ziyneti sayılır. Ancak düğünün yapıldığı yerde damada takılanlar damadın sayılıyorsa bunlar damada ait olacaktır.  Gelin ve damat ayrı şehirlerde iki düğün yapmışsa damada takılan ziynet ve nakit paranın kime ait olacağı hususunda her iki düğünün yapıldığı yer örf ve adetine bakılır.    

Saygılarımla,

Avukat Ayşegül Dalkır Kahveci