BİRDEN FAZLA BOŞANMA DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

01 Ocak 1970 Perşembe

Bu hususu iki ayrı kategoride değerlendirmek gereklidir. Aynı davada aynı kişiye birden fazla sebeple boşanma davası açmak ve aynı kişiye iki ayrı boşanma davası açmak mümkün müdür şeklinde konuyu açabiliriz. Açılan boşanma davasında hem özel hem de genel boşanma sebeplerine dayanarak “birden fazla sebeple” boşanma talep edilebilir. Misal olarak “zina” özel sebebine dayanarak açılan bir boşanma davasında terditli olarak zinanın ispat edilememesi ihtimaline binanen bu talep kabul edilmezse evlilik birliğinin kendilerinden beklenmeyecek derecede sarsılması sebebine( güven sarsıcı davranış vs. gibi ) dayanarak boşanma talep edilebilir. Böyle bir durumda mahkeme ilk boşanma sebebini uygun görürse ona göre kararını verir ancak ilk sebep ispat edilemezse “zina sebebiyle boşanma talebinin reddine ancak evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle talebin kabulüne” şeklinde karar verebilir.

Boşanma davası devam ederken tekrar aynı kişiye başka bir sebeple boşanma davası açılması ise karşı tarafın “derdestlik( görülmekte olan bir dava olması )” itirazı ile karşılaşılacağından mümkün değildir. Bir kez boşanma davası açıldıktan sonra taraflar arasında tekrar boşanma dava konusu olabilecek ihtilaflar doğarsa açılan davada bu ihtilaf ileri sürülemez ancak bu ihtilaf başka bir dava konusu olabilir. İlk açılan boşanma davası redle sonuçlanırsa ve karar kesinleşirse sonradan ortaya çıkan bu ihtilaflar nedeniyle başka bir boşanma davası açılabilir. En çok karşılaşılan hususlardan biri de boşanma davası devam ederken, henüz sonuçlanmadan ve boşanma davasında böyle bir gerekçeye dayanılmamasına ve farklı sebeplerden açılmasına rağmen eşlerden birinin diğer eşe sadakatsiz davranışlar sergilendiğinde bu durumun aynı davada ileri sürülüp sürülemeyeceği konusudur. Eşlerin sadakat yükümlülüğü tabi ki boşanma davası açıldıktan sonra da dava sona erene kadar devam eder. Ancak bu durum açılmış olan boşanma davasında ileri sürülemez. İlk dava devam ederken ikinci bir boşanma davası da açılamayacağından genel hükümlere göre sadakatsiz davranan eş diğer eşin kişilik haklarına, onur ve şerefine saldırıda bulunmuş sayılabileceğinden MANEVİ TAZMİNAT davası konusu yapılabilir.

Saygılarımla,

Avukat Ayşegül Dalkır Kahveci