Anlaşmalı Boşanma

01 Ocak 1970 Perşembe

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu 166/3. Maddesinde düzenlenmiştir. Eşlerin anlaşarak boşanması tarafları rencide etmeden ve çekişmeli boşanma davalarından çok daha kısa sürede sonuçlanan davalar olup taraflara her zaman için ilk önerilen dava türüdür. Her ne kadar anlaşmalı boşanma olarak adlandırılsa da bu davaların açılması ve sonuçlanması için birtakım şartlar mevcuttur:

1-İlk olarak evliliğin en az bir yıl sürmüş olması şartı aranır. Bir yılı doldurmayan eşler anlaşmalı değil ancak çekişmeli boşanma dava türüne dayanabilirler veya uygulamada sırf anlaşmalı boşanabilmek için bir yılı doldurmayı bekleyen eşlere rastlanmaktadır. Ya da boşanmaya ilişkin her konuda anlaşan ve evliliğin bir yılını doldurmasını beklemek istemeyen eşlerden biri davayı açıp en az bir ya da iki tanıkla aradaki problem ispat edilerek; diğer tarafın da bunu kabul etmesiyle bir yıllık süre dolmadan da taraflar boşanabilir.

2- Bir yılı doldurma şartı mevcutsa boşanmanın mali sonuçları ( maddi, manevi tazminat, nafaka, eşyalar vs. hakkında) ile çocukların velayeti hakkında eşlerin her ikisinin de imzalayacağı bir protokol hazırlanarak dava dilekçesine eklenmelidir.

3- Dava dilekçesi ile açılan anlaşmalı boşanma davası hakkında mahkemeye bilgi verilerek mahkemenin görebileceği en yakın duruşma günü alınır. Duruşma günü mahkemenin yoğunluğuna göre davanın açıldığı tarihten itibaren ilk birkaç gün içinde verilebileceği gibi - özellikle büyük şehirlerde- istisnai olarak bir aya kadar da uzayabilir.

4- Duruşma gününde her iki eşin bizzat duruşmada hazır olması zorunludur. Mahkeme hakimi her iki eşe de beyanını ve protokolde yer alan hususların doğruluğunu teyit ettirecektir. Bu nedenle taraflardan birinin hazır olmaması halinde anlaşmalı boşanma olmayacak, dava çekişmeli boşanmaya dönüşecektir. Çekişmeli olarak açılan bir boşanma davası devam ederken de taraflar her konuda anlaşıp protokol düzenleyerek davayı uzatmadan anlaşmalı olarak boşanabilirler.

Saygılarımla,

Avukat Ayşegül Dalkır Kahveci