Kişilik Hakları

  • Kişilik haklarına saldırı halinde maddi ve manevi tazminat hakları 
  • İsim değişikliği davaları, isim üzerindeki hakların korunması 
  • Gaiplik karinesi (kendisinden uzun süre haber alınamayan veya ölüm tehlikesi içinde kaybolan kişilerin ölüm karinesi)
  • Cinsiyet değişikliği 
  • Doğum ve ölüm kütüğü, kişisel durum sicili 
  • Ergin olma, fiil ehliyeti, fiil ehliyetsizliği (yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sarhoşluk, akıl zayıflığı, veli veya vasi izni)