Velayet

Velayet davaları günümüzde çoğunlukla boşanma davaları ile birlikte veya boşanma kararı kesinleştikten sonra değişen şartlar nedeniyle velayetin değiştirilmesi davaları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. En önemli husus çocuğun velayeti konusunda taraflar anlaşamadığında VELAYET ANNEYE Mİ YOKSA BABAYA MI VERİLECEKTİR sorusudur. 18 yaşın altındaki çocukların velayetini ana ve baba evli ise birlikte kullanır. Boşanmış iseler ana ya da babaya velayet verilir. Velayetin ana veya babaya verilmesinde çocuğun cinsiyeti önem taşımaz. İlk kıstas çocuğun bebek ya da yaşının çok küçük olup olmamasıdır. Bebeklik döneminde veya henüz okul çağına gelmemiş küçük çocukların( kız ya da erkek) ANNE BAKIM VE ŞEFKATİNE ihtiyacı olduğu düşüncesiyle öncelikle velayeti isteyen anneye velayet verilir. İstisnai durumlar her zaman saklıdır.