Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanan eşlerin adına kayıtlı malların paylaşılması hususunda ihtilaf olması halinde 2002 yılından önce edinilen mallarla ilgili katkı payı davası 2002 yılından sonra edinilen mallarla ilgili ise  edinilmiş mallara katılma alacağı davası açılmaktadır. Her iki dava türünde de zamanaşımı süresi 10 yıldır. Yurt dışında boşanma halinde de yabancı mahkeme boşanma ilamının tanıma ya da tenfiz kararının kesinleşme tarihinden itibaren  10 yıllık süre uygulanmaktadır.

Daha geniş bilgi için http://www.ayseguldalkirkahveci.av.tr/bosanma-davalarinda-mal-paylasimi-.html