Boşanma Tazminatı

Tedbir, yardım, yoksulluk ya da iştirak nafakalarında da miktar tayininde nafakayı ödeyecek kişinin aylık kazancı ve diğer yan gelirleri dikkate alınır.  Basit bir örnekle çocukları olmayan bir eşin yoksulluk nafakası istediği eş ayda 1.200 TL civarında maaş alıyorsa alacağı nafaka (kesin olmamakla birlikte hakimin takdir hakkına göre)  300 - 400 aralığında olabilecekken ayda 12.000,00 TL kazanan eşin ödeyeceği nafaka ise 3000 - 4000 TL aralığında olabilir.  Nafakalarda miktar tayininde diğer husus nafaka isteyen eşin çalışıp çalışmadığı diğer eş ile kazancı arasında uçurum olup olmadığı, çocukların sayısı, yaş ve eğitim durumları gibi pek çok husus da dikkate alınır. Önemli olan husus mahkemeye tüm bilgilerin taraflarca eksiksiz ve doğru biçimde verilmesi, tüm araştırmaların mahkemece hakkaniyete uygun bir şekilde yapılması ve sonuçta adil kararların alınmasıdır.