Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerden Birinin Ölmesi

09 Aralık 2016 Cuma

Boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi halinde evlilik birliği ölüm sebebiyle sona erer.  Mal rejiminden doğan dava hakları ölüm anında kendiliğinden doğar. Ölen eşin mirasçıları davaya devam etmek isterlerse Medeni Kanun gereği bu durum  mümkün olabilir. Mirasçıların davaya devam etmedeki gayesi diğer eşin kusurunun ispatlanmasıdır. Diğer eşin kusurunu ispat ettikleri takdirde sağ kalan eş ölen eşin mirasçısı olamaz. Sağ kalan ve kusurlu olan eşin miras payı diğer mirasçılara geçer.  Diğer eşin boşanma kararına neden olacak derecedeki kusuru mirasçılık sıfatını kaybetmesi için yeterlidir.  

Saygılarımla,

Avukat Ayşegül Dalkır Kahveci