Borçlar Hukuku

  • Kira sözleşmelerinden doğan alacak ve tahliye davaları
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan davalar 
  • Hakaret ve tehdit nedeniyle kişilik haklarına saldırı halinde tazminat davaları
  • Cismani zarar (vücut bütünlüğüne verilen zararlar) halinde tazminat davaları